Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(3532) 44-44-44

(3532) 99-99-99

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

OOO «Maksim — Orenburg»

ТТД:

5609176320

УБД:

1155658013510