Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(473) 300-00-00

(473) 202-02-02

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

OOO «Maksim - Voroneg»

ТТД:

3662224713

УБД:

1163668061501