Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(34384) 9-44-44

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

И-мэйл хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

И-мэйл хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

IP Belov Andrey Alekseevich

Хувиар бизнес эрхлэгчийн УБД:

316965800099501