Такси захиалга

Гар утасны дугаарууд

+7 999 298-99-99

+7 924 507-22-22

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

IP Kretinin Aleksey Vladimirovich

Хувиар бизнес эрхлэгчийн УБД:

314753825900012