Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(41136) 2-76-76

Гар утасны дугаарууд

+7 914 252-76-76

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

OOO «Maksim - Yakutsk»

ТТД:

1435295591

УБД:

1151447005489