Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(4922) 77-77-77

(4922) 22-22-20

(4922) 600-777

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

OOO «Maksim - Vladimir»

ТТД:

3329080527

УБД:

1153340001484