Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(38553) 5-55-55

Гар утасны дугаарууд

+7 933 933-77-33

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com