Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(391) 222-06-66

Гар утасны дугаарууд

+7 923 299-33-22

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com