Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(8442) 500-000

(8442) 300-000

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

IP Savchenko Semen Aleksandrovich

Хувиар бизнес эрхлэгчийн УБД:

318246800047053