Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(42622) 98-8-98

Гар утасны дугаарууд

+7 924 649-88-88

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

И-мэйл хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

И-мэйл хаяг

reklama@taximaxim.com