Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(4212) 93-93-93

Гар утасны дугаарууд

+7 924 403-93-93

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com