Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

+7 928 775-55-55

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

 

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com