Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(3467) 333-888

(3467) 388-388

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

IP Alhovskiy Konstantin Pavlovich

Хувиар бизнес эрхлэгчийн УБД:

319861700047848