Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(3537) 77-77-77

(3537) 26-26-26

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

OOO «Maksim - Orsk»

ТТД:

5614076297

УБД:

1165658059940