Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(8636) 200-200

(8636) 200-002

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Prodvigenie»

ТТД:

4501205310

УБД:

1154501008507