Perkhidmatan maklumat. Perkhidmatan disediakan oleh pengangkut.