Бо хадамоти «Максим» маблағ ба даст ор

  • Муошират бо одамон
    ва шиносоии нав
  • Кор дар ҳар
    вақт
  • Дар такси кор мекунед —
    барои худ кор мекунед