Ma'lumotlar xizmati. Xizmat tashuvchilar tomonidan ko'rsatiladi.