Sheriklar

ИП Тихонов Федор Викторович
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 315702400001441

ИП Решетников Сергей Леонидович
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 314702419800049

ООО ТТК "Маруся"
650056, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Волгоградская, 23, кв. 39
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
ADRR (Asosiy davlat registratsiya raqami): 1154205000223

ИП Михайлов Борис Михайлович
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 315702400004000

ИП Тимошенко Вячеслав Анатольевич
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 313702422400012

ИП Несмашная Елена Сергеевна
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 312701732600206

ИП Юдин Алексей Сергеевич
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 316703100052541

ИП Татаринов Вячеслав Викторович
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy davlat registratsiya raqami (YaTADRR): 310702424900010