Sheriklar

ООО "Боратон"
367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Караева, 13/8
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
ADRR (Asosiy davlat registratsiya raqami): 1140573000248

ООО "Такси-Лайн"
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 22
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
ADRR (Asosiy davlat registratsiya raqami): 1070561001752

ООО "Техноснаб"
367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абдуллы Гаджиева, 12, кв. 39
Ish rejimi: 8:00 - 17:00
ADRR (Asosiy davlat registratsiya raqami): 1050536003176