Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(495) 505-55-55

(495) 504-22-22

(499) 6-700-700

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

53 Budennogo prospect, Fl. 3, Off. 307, Moscow, 105275

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Dolgopolov Vyacheslav Yurevich

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo

Tên công ty:

LLC "Amalteya"

Mã số thuế:

7706754972

Mã số doanh nghiệp:

1117746319965