• Cuốc xe dành cho nhân viên hoặc khách hàng với giá cả được biết trước.
  • Một tài khoản cá nhân cho các chuyến đi khắp cả nước.
  • Bạn có thể đặt xe qua điện thoại hoặc qua ứng dụng.
  • Chọn gói dịch vụ: «Gói Tiết kiệm», «Gói Comfort », «Gói Business», «Gói Minivan », «Gói Xe Buýt», «Gói Vận Chuyển Hàng Hóa».
  • Báo cáo tài liệu qua các kênh truyền thông EDI hoặc trên giấy với chi phí của chúng tôi.
  • Trang cá nhân tiện lợi:
  • — tải các chi tiết chuyến đi;
  • — chỉnh sửa danh sách các số liên quan đến tài khoản cá nhân;
  • — lập hóa đơn thanh toán và báo cáo đối chiếu.
Tìm hiểu các điều kiện