Sucesos

บริการเรียกรถ - ส่งของ Maxim เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้ว
31 ago 2022

บริการเรียกรถ - ส่งของ Maxim เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้ว

เราได้เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกและตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้บริการแก่ชาวเชียงใหม่และผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่แล้ว