События

ลูกสิงโตกลายเป็นผู้โดยสารของแอปฯ เรียกรถ Maxim
29 мая 2024 г.

ลูกสิงโตกลายเป็นผู้โดยสารของแอปฯ เรียกรถ Maxim

หนึ่งในคนขับของ Maxim ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับออเดอร์หนึ่ง ซึ่งต้องการให้ขนส่ง “สัตว์แปลกๆ” 3 ตัวในเรทราคา “รถยนต์” จากสวนสัตว์นครราชสีมา ไปยัง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบนเกาะภูเก็ต โดยสัตว์แปลกๆดังกล่าวก็คือลูกสิงโต ที่ถูกขังอยู่ในกรงตลอดการเดินทาง ดังนั้นลูกสิงโตจึงมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวที่จำกัด


คนขับบริการ Maxim ช่วยเหลือเด็กพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่
22 мая 2024 г.

คนขับบริการ Maxim ช่วยเหลือเด็กพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่

บริการเรียกรถและขนส่ง Maxim ” อุทิศเวลาให้กับเด็กพิการและเยี่ยมชมมูลนิธิเด็กออทิสติก วัตถุประสงค์ของการไปเยี่ยมครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ


ตำรวจเชียงใหม่และลำปางกล่าวขอบคุณบริการ Maxim ที่ให้อุปกรณ์การใช้ถนนฟรี
30 апр. 2024 г.

ตำรวจเชียงใหม่และลำปางกล่าวขอบคุณบริการ Maxim ที่ให้อุปกรณ์การใช้ถนนฟรี

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ตัวแทนจากทางแอปเรียกรถ Maxim ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการจราจรจำนวนทั้งสิ้น 350 ชิ้น ให้กับตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดอันตรายบนท้องถนน