Пресметнете, колко ще печелите като водач

Клас на автомобила
Гориво
9 623смн за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
37 примерно количество поръчки на ден