Sambungkan pemandu ke perkhidmatan

Menjadi wakil perkhidmatan Maxim dan mendapat komisen atas tempahan yang dipenuhi oleh pemandu kami.

  • — Peratusan keuntungan dari setiap perjalanan.
  • — Bahan latihan dan promosi yang bersiap sedia, bantuan dengan sistem dan peraturan untuk menerima pemandu.
  • — Pendapatan yang mudah dan efektif.
Menjadi wakil