คำนวณรายได้จากการขับรถแท็กซี่

คลาสยานพาหนะ
น้ำมัน
TJS 9,225 ต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน
44 จำนวนออเดอร์โดยประมาณต่อวัน