Поръчки и технологии за такси

За един успешен таксиметров бизнес са нужди три компонента:

  • — Водачи, които са готови да работят.
  • — Пътници, които имат нужда от такси.
  • — Начин да ги свържете помежду им.

Таксиметровият парк има водачи, ние имаме поръчки и модерни програмни разработки. В интерес на клиентите и бизнеса, ние можем да работим заедно.

Получете съвет