Ứng dụng đặt xe Maxim

Những chuyến đi trong thành phố, ra ngoại ô, đến nhà ga hoặc sân bay. Ưu đãi và giảm giá, mã ưu đãi.

Hãy xem việc đặt xe qua ứng dụng tiện đến mức nào:

  • – giá biết trước sẽ giúp bạn lên kế hoạch về chi phí;
  • – cuốc xe đặt trước sẽ tiết kiệm thời bạn đợi xe;
  • – thẻ online cho bạn thấy tài xế đang đi ở đâu;
  • – các mẫu cuốc xe cho phép tạo cuốc xe chỉ trong hai click.