Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(057) 717-77-77

Số điện thoại di động

75-55 (CallBack (We will return your call))

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

65 Moskovsky prospekt (separate entrance), Kharkiv, 61001

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 19:00

T7.: từ 9:00 đến 18:00

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo