Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(78) 140-14-44

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

22A Bogishamol St., Tashkent, 100170

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T7.: từ 8:00 đến 19:00

Người liên hệ

Hodgiev Feruz Safarovich

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo