Đặt xe

Số điện thoại thành phố

(78) 140-14-44

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

22A Bogishamol St., Tashkent, 100170

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T7.: từ 8:00 đến 19:00

Người liên hệ

Hodgiev Feruz Safarovich

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo