Инсталиране на приложението Taxsee Driver на iOS


Стотици хиляди водачи в 16 страни печелят с Taxsee Driver. Присъединете се и вие!


  1. Изтеглете приложението.
    При първото стартиране устройството ви уведомява, че разработчикът е неизвестен. Затова, за да използвате приложението, потвърдете доверие.
  2. Изберете "Settings" > "General" > "Profiles" или "Device management".
  3. Изберете разработчик Technologiya, озаглавен "Enterprise app" и потвърдете доверие.

Стартирайте приложението, изпълнявайте поръчки и печелете още днес.