News

Làm thế nào để kiếm tiền bằng xe máy hoặc xe ô tô của chính mình?
Jul 19, 2023

Làm thế nào để kiếm tiền bằng xe máy hoặc xe ô tô của chính mình?

Tất cả mọi người đều quan tâm đến những nguồn thu nhập bổ sung, vì đây là cơ hội để đạt được những mục tiêu mình đã đặt ra một cách nhanh hơn và để chi trả cho những nhu cầu cá nhân. Việc này giờ đã dễ dàng hơn bởi bạn có thể kiếm tiền trên đường đi làm hoặc về nhà. Để làm điều này, bạn chỉ cần đi cùng một người đồng hành với mình.


Read more
Dịch vụ vận chuyển Maxim đã có mặt tại Vũng Tàu
Jul 19, 2023

Dịch vụ vận chuyển Maxim đã có mặt tại Vũng Tàu

Người dân và khách du lịch ở Vũng Tàu giờ đây đã có thể đặt chuyến đi bằng ô tô, xe máy, dịch vụ giao và mua hàng, thực phẩm, đồ ăn làm sẵn theo gói dịch vụ Đồ ăn & cửa hàng.


Read more
Dịch vụ vận chuyển “Maxim” đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh
Jul 14, 2023

Dịch vụ vận chuyển “Maxim” đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh

Người dân và khách du lịch ở Hồ Chí Minh giờ đây đã có thể đặt chuyến đi bằng ô tô, xe máy, dịch vụ giao và mua hàng, thực phẩm, đồ ăn làm sẵn theo gói dịch vụ Đồ ăn & cửa hàng.


Read more