Événements

​Quãng đường dài 1200 phút: đã phát hiện ra chuyến đi dài nhất ở Việt Nam năm 2023
2 oct. 2023

​Quãng đường dài 1200 phút: đã phát hiện ra chuyến đi dài nhất ở Việt Nam năm 2023

Các chuyên viên của Maxim ở Việt Nam đã phân tích 70 chuyến đi dài nhất vào năm 2023 và cho ra danh sách top 3 cuốc xe dài nhất.