შეკვეთები და ტექნოლოგიები ტაქსისთვის

ტაქსის წარმატებული ბიზნესისთვის საჭიროა სამი შემადგენელი:

  • — მძღოლები, რომლებიც მზად არიან მუშაობისთვის.
  • — მგზავრები, რომლებსაც ესაჭიროებათ ტაქსი.
  • — მათი ერთმანეთთან დაკავშირების საშუალება.

ტაქსოპარკებს ჰყავთ მძღოლები, ჩვენ — შეკვეთები და თანამედროვე პროგრამული მხარდაჭერა. კლიენტებისა და ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ერთად მუშაობა.

კონსულტაციის მიღება