Eventos

Đặc điểm hành khách đặt xe máy và ô tô ở Việt Nam
30 de nov. de 2023

Đặc điểm hành khách đặt xe máy và ô tô ở Việt Nam

Các chuyên viên của dịch vụ Maxim đã phân tích dữ liệu và chỉ ra các đặc điểm về giới tính, độ tuổi, hệ điều hành và hãng điện thoại của người dùng điển hình của ứng dụng đặt xe.