เรียกแท็กซี่

แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

อีเมล

danang@taximaxim.com

ชื่อผู้ติดต่อ

Tran Quang Hoang

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล

press@taximaxim.com

ฝ่ายโฆษณา