Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

House #1152, Level 1, Road 10, Avenue 11, Mirpur DOHS, Dhaka 1216, Bangladesh

Số điện thoại

+880 197 467-75-89

Email

dhaka@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T7.: từ 9:00 đến 21:00

Người liên hệ

Rk Ripon

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo