Ứng dụng đặt phương tiện giao thông

Những chuyến đi trong thành phố, ra ngoại ô, đến nhà ga hoặc sân bay. Ưu đãi và giảm giá, mã ưu đãi.

Hãy đánh giá sự tiện lợi của việc đặt xe trên ứng dụng:

  • – giá biết trước sẽ giúp bạn lên kế hoạch về chi phí;
  • – cuốc xe đặt trước sẽ tiết kiệm thời bạn đợi xe;
  • – thẻ online cho bạn thấy tài xế đang đi ở đâu;
  • – các mẫu cuốc xe cho phép tạo cuốc xe chỉ trong hai click.
  1. Hãy mở trình duyệt Safari và truy cập đến địa chỉ maxim-ios.onelink.me
  2. Hãy nhấn "Chia sẻ"
  3. Hãy chọn "Về màn hình chính"
  4. Hãy nhấn "Thêm"
  5. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn sẽ có truy cập đến tất cả các chức năng của ứng dụng Maxim. Đến lúc lên đường rồi!