Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

3 #7-60 St., Office A1, Monteria

Số điện thoại

601 914-1400

Email

nieto_vj@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Juan Felipe Nieto

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo