Bu gündən qazanmağa başla

  • Sifarişləri görmək imkanı -
    dərhal
  • İstənilən vaxt işləmək imkanı
  • Taksidə işləyirsən —
    özünə işləyirsən