سرویس درخواست تاکسی، جهت حمل و نقل بار نمی‌باشد.
برنامه را دانلود کنید
«ماکسیم: درخواست خودرو»