เรียกแท็กซี่

แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

No.30, Street 287 & 562, Village 11, Sangkat Boengkak l, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia

เวลาทำการ

จ. - ศ.: ตั้งแต่ 9:00 ถึง 18:00

ชื่อผู้ติดต่อ

Thol Than

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล

press@taximaxim.com

ฝ่ายโฆษณา