เรียกแท็กซี่

หมายเลขโทรศัพท์ประจำเมือง

7(7212) 77-77-77

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

+7 776 337-77-77

แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล

press@taximaxim.com

ฝ่ายโฆษณา

อีเมล

reklama@taximaxim.com