เรียกแท็กซี่

หมายเลขโทรศัพท์ประจำเมือง

(7152) 500-000

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

+7 771 533-33-33

+7 747 552-22-22

แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

Remote office

อีเมล

office@taximaxim.kz

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล

press@taximaxim.com

ฝ่ายโฆษณา

อีเมล

reklama@taximaxim.com