Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Urb. Santa Cristina Mz. A4-24, Nuevo Chimbote

Số điện thoại

(043) 558012

Email

Chimbote@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 8:00 đến 18:00

T7.: từ 8:00 đến 12:00

Người liên hệ

Echevarria Guibovich Manuel Alberto

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo