Peristiwa

Sino ang nagpapa-deliver sa Pilipinas: paglalarawan sa customer
30 Nov 2023

Sino ang nagpapa-deliver sa Pilipinas: paglalarawan sa customer

Batay sa available na statistical data, napag-alaman ng mga service specialist ng Maxim ang kasarian, edad, operating system, at brand ng smartphone ng average na user ng food and goods delivery app.