Eventos

Mga driver at isang empleyado ng Maxim, nagbigay ng dugo bilang donasyon sa Red Cross
30 de mai. de 2022

Mga driver at isang empleyado ng Maxim, nagbigay ng dugo bilang donasyon sa Red Cross

Dahil sa paglahok ng 20 driver ng Maxim at ni Luis Jay Osorio, isang Development Specialist, 21 bag ng dugo ang nakolekta at ibinigay bilang donasyon sa Red Cross.