Mga driver at isang empleyado ng Maxim, nagbigay ng dugo bilang donasyon sa Red Cross

Mga driver at isang empleyado ng Maxim, nagbigay ng dugo bilang donasyon sa Red Cross

30 พฤษภาคม 2022
#taximaxim

Nangyari ang pagbibigay ng donasyon noong Mayo 27 sa city hall. Butuan ang pinakaunang subdibisyon ng service sa Pilipinas na nagsagawa ng ganitong klaseng aktibidad sa pagkakawanggawa. Dahil sa paglahok ng 20 driver ng Maxim at ni Luis Jay Osorio, isang Development Specialist, 21 bag ng dugo ang nakolekta at ibinigay bilang donasyon sa Red Cross.

“Gusto kong pasalamatan ang mga kasama ko sa trabaho, na tumulong sa organisasyon, at sa mga driver. Nakakasiguro akong makakatulong ito sa pangangailangan ng Red Cross at ng mga tao. Mapapaganda rin nito ang pagtingin sa Maxim ng mga driver at naninirahan sa lugar. Patuloy kaming magsasagawa ng ganitong mga event,” saad ni Luis.