เด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสติปัญญามากกว่า 70 คน ได้รับความช่วยเหลือจากแอป Maxim ในจังหวัดเชียงใหม่

เด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสติปัญญามากกว่า 70 คน ได้รับความช่วยเหลือจากแอป Maxim ในจังหวัดเชียงใหม่

12 Desember 2023

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมเมือง แอป Maxim จึงได้จัดกิจกรรมการกุศลสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสติปัญญาเป็นครั้งแรก

คณะผู้แทนจากแอป Maxim ได้เยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อมอบอาหาร สิ่งของจำเป็นรวมถึงของที่ระลึกให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส และสร้างบรรยากาศที่ครื้นเครงให้กับเด็กๆมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส ด้วยการแจกขนมพร้อมกับลูกโป่ง โดยทั้งนี้ยังได้มียอดบริจาคทั้งหมดรวมทั้งสิ้นกว่า 11,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิอีกด้วย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนพนักงานจากแอป Maxim, คนขับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับแอป Maxim รวมถึงประชาชนทั่วไป

ที่ช่วยกันเรี่ยไรเงินบริจาคและนำมาซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้กับเด็กๆ โดยทุกคนพร้อมใจกันสวมชุด Maxim เพื่อไปทำกิจกรรมและใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆในมูลนิธิ

หนึ่งในคนขับแอป Maxim ของเรากล่าวว่า “พวกเราทุกคนใช้เวลาในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เล่านิทานหรือเรื่องตลกให้เด็กๆได้ฟัง พวกเรารู้สึกมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และตั้งใจว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งหากมีการจัดขึ้นอีกในอนาคต

พงศ์พัฒน์ อักษราวรกานต์ ผู้บริหารแอปพลิเคชัน Maxim กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำความดีตอบแทนให้กับชุมชน และช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการติดเตียงที่ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และนำความสุขมามอบให้กับเด็กๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นเท่าที่เราทำได้

ผู้บริหารมูลนิธิได้กล่าวขอบคุณแอปพลิเคชัน Maxim ที่ให้ความช่วยเหลือและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไว้ว่า "เราทราบซึ้งอย่างยิ่งที่แอป Maxim ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และใส่ใจดูแลมูลนิธิเป็นอย่างดีทั้งในด้านของการช่วยเหลือเด็กๆ การสร้างกิจกรรมสันทนาการ และการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ทางมูลนิธิและเด็กๆทุกคนมีความสุขมากและจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ ขอบคุณ!"